ASLA :: Academia :: Despre ASLAASLA International :: Site Map - Carte de oaspeti - Contacte - Webmaster - Cãutare site:


Academia de Stiinte,
Literaturã si Arte

Presendinte: Ioan TEPELEA
Str. Independentei 13
Oradea 410065
România
Tel: +40 259 411 311
Mobil: 0746 201 809;
0746 123 494
E-mail: ioan_tepelea@yahoo.com;
aslaoradea@yahoo.com
http://asla.rexlibris.net

Contactati-ne
prin e-mail

Nume:
Subiect:
Mesaj:


ASLA :: Academia ::
Mesajul lui Ioan Ţepelea, Preşedinte ASLA

Prieteni,

ASLA este astăzi o societate academică, născută şi clădită cu entuziasmul libertăţii individului scăpat de opresiunea ideologică totalitară a unui regim personal, cel al lui Nicolae Ceauşescu. Un asemenea entuziasm n-a fost şi nu poate fi măsurat de cât în construcţii durabile: materiale, spirituale şi organizaţionale. O asemenea construcţie s-a vrut a fi şi Societatea Oamenilor de Ştiinţă şi a Scriitorilor din Bihor, sau mai târziu Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte de la Oradea.

Ca iniţiator al acesteia, am avut alături mai mult sau mai puţin, mai sinceri şi mai puţin sinceri, mai hotărâţi, capabili, ingenioşi, studioşi, oameni ca Lucian Drimba, Ion Simuţ, Sever Dumitraşcu, Radu Enescu, Dumitru Chirilă, Ioan Moldovan, Ioan Derşidan, Ioan Chira, Ion Isaiu, Mircea Velicu, Gheorghe Beş, Miron Blaga, Viorel Faur, Paşcu Balaci, Constantin Mălinaş, Petru Mihancea, Gavril Cornuţiu, Stelian Vasilescu, Alexandru Pop, Nicolae Cucu, Tiberiu Veselenyi, Corneliu Mihai Lungu, Lazăr Cârjan, Vasile Păcurar, Liana Cozea, Valentin Chifor, Viorel Lascu, Minerva Chira, Gheorghe Măhăra, Dumitru Megheşan, Aurel Chiriac, Dorel Rusu, Decebal Colceriu, Petrişor Cismaş Pruteanu, Alexandru Pele, Florian Boţa, Alexandru Sfârlea, Valentin Avrigeanu, Meleg Vilmos, Crăciun Parasca, Viorel Horj, Florian Filip, Barbu Dumitrescu, Ion Davideanu, Dumitru Bucur, Valentin Vancea, Emil Ţepelea, Ioan Comănescu, şi cărora negreşit li se adaugă Raymond Roca şi George Roca din Sydney.

Acestora le-a revenit misiunea de a impune în formula academică menţionată activitatea de creaţie în mai toate domeniile ce se regăseau în perimetrul teritorial din Bihor. Cu entuziasm şi multă muncă, cu sprijin local sau central, sau realizat nenumărate fapte pozitive, între care mentionăm cele două reviste Aurora (de literatură şi artă) şi Aletheia (de ştiinţă şi dialog interdisciplinar), dar şi cele zece ediţii ale unui Salon Internaţional de Carte care au impus în fond o tradiţie şi o deschidere spre Europa şi spre lume.

Concomitent cu majoritatea acumulărilor în plan spiritual - linia de calitate fiind conturată în deosebi de revista Familia căreia i s-au adăugat revistele proprii, Revista UNU şi Al Cincelea Anotimp, etc., societatea academică de la Oradea a căpătat un tot mai pronunţat caracter internaţional. Ea cuprinde astăzi 215 membri, din care 85 sunt din alte 16 ţări, de pe toate continentele. Yves Broussard din Marsilia (Franţa), Pierre Lexert din Aosta (Italia), Lambros Couloubaritsis din Bruxelles (Belgia), Marc Alyn din Paris (Franţa), Miron Kiropol din Chartres (Franţa), Victor Nicolae din New York (SUA), Radu Anton Maier din München (Germania) ori Adam Puslojic din Belgrad (Serbia) sunt doar câţiva dintre cei care sau ataşat de idealurile Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte (ASLA), idealuri slujite cu demnitate şi cu forţa creaţiei, cu convingerea că ne împlinim, că rezistăm, că ducem înainte flacăra omeniei, a prieteniei şi mai ales a creaţiei noastre.

ioan tepelea signature
1 ianuarie, 2004

© 2002-2004 ASLA Internaţional
Site Design © Raymond Roca