ASLA :: Membri :: Index de membri :: DRAICA, DumitruASLA International :: Site Map - Carte de oaspeti - Contacte - Webmaster - Cãutare site:


Academia de Stiinte,
Literaturã si Arte

Presendinte: Ioan TEPELEA
Str. Independentei 13
Oradea 3700
România
Tel: +40 259 133 339
Fax: +40 259 414 579
Mobil: 092 897 798;
095 122 658
E-mail: asla@operamail.com;
academiaasla@yahoo.com
http://asla.rexlibris.net

Contactati-ne
prin e-mail

Nume:
Subiect:
Mesaj:


ASLA :: Membri :: Index de membri si colaboratori ::

Lector universitar, Doctor
Scriitor
draicadumitru@hotmail.com


Photo © 2003 George Roca

Profil:

S-a nãscut la 27 noiembrie 1955 în comuna Câlnic, judetul Gorj, ca fiu al Polinei si al lui Dumitru Draica. A urmat cursurile scolii generale în comuna natalã între anii 1966-1970, apoi între anii 1970-1974, Liceul Teoretic din Târgu-Jiu "Tudor Vladimirescu", sectia umanistã (azi Colegiul National "Tudor Vladimirescu"). Între anii 1977-1981 a fost student al Institutului de Învãtãmânt Superior Oradea, Facultatea de Învãtãmânt Tehnic si Pedagogic, specializarea Filologie, sectia românã - rusã, obtinând în anul 1981 Diploma de Licentã în Filologie cu media 10 la examenul de Diplomã, media generalã la absolvire fiind 9,67.

Din octombrie 1992 este lector universitar de limba românã la Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Catedra de Limba si Literatura românã, în urma examenului sustinut în septembrie 1992. În luna martie 2003, obtine titlul de doctor în filologie , în cadrul Universitãtii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca - specializarea lingvisticã, sub conducerea prof. univ. dr. Mircea Borcilã, pregãtind teza de doctorat "Statutul lingvistic al graiurilor dacoromâne din stânga Prutului".

În cei 22 de ani de activitate didacticã a prezentat peste 50 de articole în publicatiile locale si din tarã: Aletheia, Aurora, Unu, Crisana, Crisana Plus, Al cincilea anotimp, Cercetãri de limbã si literaturã, Analele Universitãtii Oradea..., la mai multe Congrese si Sesiuni de Comunicãri Stiintifice Nationale din Sibiu, Constanta, Petrosani, Tg-Jiu, Oradea. Din octombrie 2002 este prezent sãptãmânal cu articole despre limba românã, sub titlul Mult e dulce si frumoasã, în ziarul local Crisana Plus.(Oradea)

În 2002 si 2003 a sustinut comunicãri în cadrul Academiei Româno-Americane de Stiinte si Arte (ARA), Sectiunea Lingvisticã si Literaturã, publicate în Canada. A publicat: Limba românã. Ora de gramaticã, Editura Rhabon, Tg-Jiu, 2002; Limba românã. Culegere de exercitii, Editura Keysis, Oradea, 2002; Introducere în lingvisticã. Note de curs si seminarii, Editura Rhabon, Tg-Jiu, 2002. În 2003 urmeazã sã-i aparã o nouã lucrare, în colaborare, Ortografia româneascã. Unele controverse, la Editura Universitãtii din Oradea. Despre lucrãrile de limbã si lingvisticã i-au apãrut recenzii în publicatiile locale din Oradea, Crisana Plus, Al cincilea anotimp. Din anul 1998 este membru al Academiei de Stiinte, Literaturã si Artã, Oradea (ASLA), România, Sectiunea Limbã si Literaturã.

Oradea, 14 aprilie 2003

Lucrãri:

Despre cãrti electronice

© 2002-2003 ASLA International
Site Design © Raymond Roca
...