ASLA :: Membri :: Index de membri :: LEPÃDATU, BogdanASLA International :: Site Map - Carte de oaspeti - Contacte - Webmaster - Cãutare site:


Academia de Stiinte,
Literatură şi Arte

Presendinte: Ioan ŢEPELEA
Str. Independentei 13
Oradea 3700
România
Tel: +40 259 133 339
Fax: +40 259 414 579
Mobil: 092 897 798;
095 122 658
E-mail: asla@operamail.com;
academiaasla@yahoo.com
http://asla.rexlibris.net

Contactati-ne
prin e-mail

Nume:
Subiect:
Mesaj:


ASLA :: Membri :: Index de membri si colaboratori ::
Profesor, Doctorand
Poet, scriitor
bogdanlepadatu@yahoo.co.uk


Profil:

English  156 KB | Curriculum Vitae în română 163 KB

Nãscut în Bucuresti, la 12 aprilie 1966. Este prezent la importantele evenimente din decembrie 1989, participând activ la schimbãrile istorice chiar în clãdirea fostului Comitet Central (21-28 decembrie), fiind ales membru al Comitetului Provizoriu de Salvare Nationalã. In 1990 se stabileste în Marea Britanie. Datorita priceperii si studiilor de specialitate Guvernul Român îl Investeste cu diferite sarcini pentru îdezvoltarea relatiilor României cu tãrile Europei.

În luna martie 2001 este numit consilier personal al Secretarului de Stat pentru Investitii, în cadrul Ministerului Administratiei Publice al Guvernului României, iar în 2002 ca urmare a Hotarârii Guvernamentale Nr.656 devine reprezentantul Ministerului Administratiei Publice în Comitetul de Adoptare si Implementare a Cãrtii Europene pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii. În prezent, este consilier personal al Secretarului de Stat pentru Comunitãtile Locale în acelasi minister al Guvernului României.

Bogdan Valentin Lepãdatu este, de asemenea, profesor asociat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie.

2004-5Formator de Formatori în Afaceri Europene - InWent (în parteneriat cu Institutul Naţional de Administraţie (INA);
2004PHARE Twinning Project RO01/IB/OT/01 - Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor - modulul "Managementul Serviciilor" (ianuarie);
2004PHARE Twinning Project RO01/IB/OT/01 - Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Administraţiei şi Internelor - modulul "Managementul Proiectelor" (februarie);
2001Doctorat (PhD), candidat (DrD), Sociologie Politice, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie: "O Analizã Comparatã a Sistemului Politic Britanicã
2001Absolvent al cursului Institutului German pentru Cooperare Internationalã
1998Absolvent al cursului Universitãtii din Cambridge - CELTA (Certificate for English Language Teaching for Adults), calificativ ‘B’ - la Scoala de Limbã Englezã Stanton, Londra, Marea Britanie;
1994-1996Absolvent al cursului de Studii Slavonice si Est Europene al Universitãtii din Londra, Scoala de Studii Slavonice si Est Europene;
1991-1994Absolvent al Universitãtii Kent la Canterbury - Bachelor of Arts (BA) cu Onoruri - Facultatea de Politicã, Guvern si Relatii Internationale.

Carierã profesionalã:

 • 2001 martie - Consilier (personal) al Secretarului de Stat pentru Investitii, Cooperare Economicã si Informatizarea Administratiei Publice, Ministerul Administratiei Publice, Guvernul României; Responsabilitãti:
 • Reprezentantul Ministerului Administratiei Publice în Comitetul de Adoptare si Implementare a Cãrtii Europene pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - ca urmare a hotãrârii de Guvern numãrul 656/2002.

  • Educarea întreprinzãtorilor în spirit antreprenorial;
  • Initierea unor planuri de afaceri eficiente;
  • Initirea unor proiecte de legi si ale unor regulamente mai adecvate în acest domeniu;
  • Asigurarea îndeplinirii calificãrilor necesare;
  • Îmbunãtãtirea accesului on-line;
  • Încurajarea extinderii pe alte piete;
  • Adaptarea fiscalitãtii si a altor probleme financiare;
  • Întãrirea capacitãtii tehnologice a întreprinderilor mici si mijlocii;
  • Utilizarea celor mai bune exemple de e-business si asigurarea unei asistente de calitate pentru întreprinderile mici si mijlocii;
  • Dezvoltarea unei reprezentãri mai puternice si mai eficiente a interesului national si pe întreg teritoriul Uniunii Europene al întreprinderilor mici si mijlocii.
  • Descentralizarea Managementului Financiar si Decizional pre-universitar - acesta este un proiect inter-ministerial desfãsurat în colaborare Departamentul pentru Dezvoltare Internationalã (DFID) al Marii Britanii;
  • Reprezentant al Secretarului de Stat pentru Investitii, Cooperare Economicã si Informatizarea Administratiei Publice, Ministerul Administratiei Publice în Comisia Tehnicã a Reuniunii Anuale a Guvernatorilor BERD desfãsuratã la Bucuresti între 20 si 21 mai 2002;
  • PHARE 9707 Deputy Programme Officer: evaluat si monitorizat programe PHARE la nivel national din partea Unitãtii de Implementare a programelor (PIU);
  • Reprezentantul Ministerului Administratiei Publice în relatiile cu tãrile scandinave, republica Cehã si Australia;
  • Organizator al Conferintei Nationale pentru Dezvoltarea Democratiei Cetãtenesti si a Dialogului Inter-cultural la nivel local în România, organizatã sub egida Consiliului Europei;
  • Evaluarea proiectelor pilot sponsorizate de guvernul irlandez în localitatea Carei si Asociatia comunelor Sibiene Copsa Micã, Seica Mare, seica Micã.
  • Alte îndatoriri si sarcini de serviciu armonizare legislativã si integrare europeanã, investitii strãine si relatii internationale.

 • 2000-2001 Profesor Asociat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie, Bucuresti, România;
 • 1999 Profesor de limba englezã, The Brudenell School of English, Ealing, Londra;
 • 1995-1998 Analist Politic [stagiar], The Federal Trust, Londra [membru al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Asociatia Studiilor Politice Transeuropene [Trans-European Policy Studies Association].
 • 1991-1994 Muncã voluntarã (pe perioada vacantelor universitare):
  • Spitalul Barthelemy Durand, Etampes, Franta - îngrijitor bãtrâni;
  • Organizatia pentru Cooperare Economicã si Dezvoltare (OECD), Paris, Franta;
 • 1989-1990 Jurnalist / Interpret [ITN, BBC, BskyB, si alte cotidiene precum, The Guardian, The Times, The Independent, and The Daily Telegraph;
 • 1985-1989 Merceolog, Întreprinderea de Comert Exterior Românoexport - Directia Orientului Mijlociu.

Lucrãri:

  Poezie:
  Românã  164 KB | English  106 KB

 • Barca lui Goe: Cacofonia Haosului de Marele Bang la Ziua de Apoi - în curs de publicare la editura Cartea Românească, 2004-5
 • 2002-3 - Articole şi comunicate de presă publicate în reviste interne şi internaţionale: Millennium III (Functionalism and the Process of European Integration in lumina operei lui David Mitrany), the Diplomat Club etc.
 • The Tantalus - La Est de Dimineatã, editura Timpul, Iasi, 2002 (coperta)
 • Dialogica, Coridele Inorogului, editura Universitãtii din Bucuresti, republicatã în anul 2000 la editura C2 Design, Brasov, România. Cartea a primit Premiul Special pentru poezie al Academiei pentru Stiintã, Literaturã si Arte a Universitãtii din Oradea, România, 1998 (coperta)

  Prozã:

 • Din reveriile unui astrolog  70 KB
 • Înjurãnd pe mortul recunoscãtor  59 KB
 • Vacantã pe viatã  69 KB
 • Titanic Vals  58 KB

  Articole si comunicate de presã publicate în reviste interne si internationale:

 • Millennium III (Functionalism and the Process of European Integration in lumina operei lui David Mitrany)
 • The Diplomat Club, 2002

© 2002-2003 ASLA International
Site Design © Raymond Roca
...